Rekryteringen av deltagare är avslutad.
Är du deltagare i studien kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i deltagarinformationen.